Values

He aha te mea nui o te ao
What is the most important thing in the world?
He tangata, he tangata, he tangata
It is the people, it is the people, it is the people
 Māori proverb